listen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła listen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.listen [Brit ˈlɪs(ə)n, Am ˈlɪs(ə)n] RZECZOW.

listen out CZASOW. [Brit ˈlɪs(ə)n -, Am ˈlɪs(ə)n -]

listen up CZASOW. [Brit ˈlɪs(ə)n -, Am ˈlɪs(ə)n -] inf Am

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła listen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

listen w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła listen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła listen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

listen Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文