listing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła listing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.listing [Brit ˈlɪstɪŋ, Am ˈlɪstɪŋ] RZECZOW.

3. list (price) → list price

Zobacz też waiting list, price list, list price, checklist

Tłumaczenia dla hasła listing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

listing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła listing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła listing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

listing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文