lit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też light, literature

1. light (brightness):

in the light of day lit, fig

3. light (electrical appliance):

feu m

3. light (not heavy):

léger/-ère
peu actif/-ive

IV.light <prét, part passé lit [lɪt] or lighted> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. przech.

V.light <prét, part passé lit> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. nieprzech.

literature [Brit ˈlɪt(ə)rətʃə, Am ˈlɪdərətʃər, ˈlɪdərəˌtʃʊr] RZECZOW.

1. light (brightness):

in the light of day lit, fig

3. light (electrical appliance):

feu m

3. light (not heavy):

léger/-ère
peu actif/-ive

IV.light <prét, part passé lit [lɪt] or lighted> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. przech.

V.light <prét, part passé lit> [Brit lʌɪt, Am laɪt] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też light1, light2

III.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. przech.

IV.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. nieprzech.

III.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. przech.

IV.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła lit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lit z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lit w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文