litres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła litres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

litre, liter Am [Brit ˈliːtə, Am ˈlidər] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła litres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
litre Brit
half a litre Brit
quart (= 0,94 litre)

litres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła litres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła litres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
l
litre Brit
l
litre Brit
half a litre Brit
half a liter Am
quart (0.93 litre)
a litre's worth Brit

litres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文