lived w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lived w angielski»francuski słowniku

short-lived [Brit ʃɔːtˈlɪvd, Am ˌʃɔrtˈlɪvd] PRZYMIOT.

1. live:

2. live (lead one's life):

3. live (remain alive):

live (gen) fig
I'll live! hum

4. live (subsist, maintain existence):

lived w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lived w angielski»francuski słowniku

lived Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to live in a flat/a house Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文