loading w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loading w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

loading [Brit ˈləʊdɪŋ, Am ˈloʊdɪŋ] RZECZOW.

breech-loading [Brit ˈbriːtʃ(ə)ləʊdɪŋ, Am ˈbritʃˌloʊdɪŋ] PRZYMIOT.

1. load:

load fig

load npl inf:

Tłumaczenia dla hasła loading w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

loading w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loading w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła loading w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loading Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

get a load of this! inf

loading z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文