loaves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loaves w angielski»francuski słowniku

loaves → loaf

Zobacz też loaf, loaf about

Zobacz też loaf about, Rhyming slang

loaf about CZASOW. [Brit ləʊf -, Am loʊf -], loaf around CZASOW.

loaves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loaves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła loaves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loaves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

use your loaf! Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文