local w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła local w angielski»francuski słowniku

I.local [Brit ˈləʊk(ə)l, Am ˈloʊk(ə)l] RZECZOW. inf

II.local [Brit ˈləʊk(ə)l, Am ˈloʊk(ə)l] PRZYMIOT.

local w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła local w angielski»francuski słowniku

local Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

local Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文