location w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła location w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

location [Brit lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n, Am loʊˈkeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

co-location [Brit ˌkəʊləʊˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌkoʊloʊˈkeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła location w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

location w słowniku PONS

location Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

location z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła location w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文