long-standing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła long-standing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła long-standing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. toujours (exprimant la continuité):

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Zobacz też singe, OS, métier, École

OS → ouvrier spécialisé

1. métier:

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYMIOT.

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYSŁ.

1. long (longueur):

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

long-standing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła long-standing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła long-standing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

long (longue) [lɔ̃, lɔ̃g] PRZYMIOT.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文