look w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła look w angielski»francuski słowniku

1. look (glance):

3. look (expression):

4. look (appearance):

air m
il a l'air sympa inf

1. look (gaze, stare):

1. look:

3. look (appear, seem):

+ subj it looks certain that

5. look:

‘tu as des ennuis?’ ‘à ton avis?’ iron

look-in [Brit ˈlʊkɪn, Am ˈlʊk ˌɪn] RZECZOW. Brit

III.look up CZASOW. [Brit lʊk -, Am lʊk -] (look [sb/sth] up, look up [sb/sth])

look w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła look w angielski»francuski słowniku

look Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文