looking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła looking w angielski»francuski słowniku

nice-looking [Brit nʌɪsˈlʊkɪŋ, Am ˌnaɪsˈlʊkɪŋ] PRZYMIOT.

looking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła looking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.good-looking <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła looking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

looking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文