loose w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loose w angielski»francuski słowniku

1. loose (not firm or tight) lit:

hang loose inf! Am

2. loose (free):

I.loose off CZASOW. [Brit luːs -, Am lus -] (shoot) (loose off [sth], loose [sth] off)

loose w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loose w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła loose w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loose Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have a screw loose iron inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文