losing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła losing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.lose <prét, part passé lost> [Brit luːz, Am luz] CZASOW. przech.

2. lose (be deprived of):

II.lose <prét, part passé lost> [Brit luːz, Am luz] CZASOW. nieprzech.

III.to lose oneself in <prét, part passé lost> CZASOW. zwrotny

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła losing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

losing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła losing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła losing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

losing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

losing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła losing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文