losses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła losses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

loss COM, FIN, POL
perte ż (of de)
to make a loss on sth COM
to trade at a loss COM
to suffer losses COM, MILIT

Tłumaczenia dla hasła losses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

losses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła losses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła losses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

losses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to sell at a loss ECON

losses Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła losses w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文