lot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lot w angielski»francuski słowniku

1. lot:

a lot (a great deal)

2. lot inf:

3. lot (specific group of people) inf:

that lot pej
he's a bad lot inf
the best of a bad lot inf

1. lot (great deal):

a lot
thanks a lot inf!

Zobacz też fat

Zobacz też parking lot, job lot

lot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文