love w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła love w angielski»francuski słowniku

1. love (affection, devotion):

1. love (feel affection for):

2. love activity, place, thing:

Zobacz też money

2. money (funds):

love w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła love w angielski»francuski słowniku

1. love no pl (strong affection or passion):

love Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文