loved w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loved w angielski»francuski słowniku

1. love (affection, devotion):

for the love of God or Mike inf, dated!
to make love to sb (court) dated

2. love activity, place, thing:

Zobacz też money

2. money (funds):

à mon avis

loved w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loved w angielski»francuski słowniku

loved Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

love me, love my dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文