loving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.loving [Brit ˈlʌvɪŋ, Am ˈləvɪŋ] PRZYMIOT.

fun-loving [Brit ˈfʌnlʌvɪŋ, Am ˈfənˌləvɪŋ] PRZYMIOT.

1. love (affection, devotion):

for the love of God or Mike inf, dated!
to make love to sb (court) dated

2. love activity, place, thing:

Zobacz też money

2. money (funds):

à mon avis

Tłumaczenia dla hasła loving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła loving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

love me, love my dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文