lucky w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lucky w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. lucky (fortunate):

lucky you inf!
veinard/-e! inf
m/ż you lucky dog inf or devil inf
sacré/-e veinard/-e inf
m/ż I/you etc should be so lucky inf! Brit iron
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lucky w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lucky w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lucky w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lucky w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lucky Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文