mad w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mad w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. mad (angry) person:

mad never attr
to be mad (that)…
to go mad inf

Tłumaczenia dla hasła mad w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mad w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mad w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mad w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mad Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文