make-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła make-up w angielski»francuski słowniku

II.make up CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make up [sth], make [sth] up)

make-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła make-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła make-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

make-up Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文