marshal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła marshal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.marshal [Brit ˈmɑːʃ(ə)l, Am ˈmɑrʃəl] RZECZOW.

II.marshal <part prés marshalling, marshalled Brit marshaling, marshaled Am > [Brit ˈmɑːʃ(ə)l, Am ˈmɑrʃəl] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła marshal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

marshal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła marshal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.marshal <Brit -ll- [or Am -l-]> [ˈmɑ:ʃl, Am ˈmɑ:r-] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła marshal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

marshal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文