master's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła master's w angielski»francuski słowniku

I.master [Brit ˈmɑːstə, Am ˈmæstər] RZECZOW.

III.master [Brit ˈmɑːstə, Am ˈmæstər] PRZYMIOT. (skilled)

master's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła master's w angielski»francuski słowniku

master's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文