material w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła material w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.material [Brit məˈtɪərɪəl, Am məˈtɪriəl] RZECZOW.

1. material (information, data):

III.material [Brit məˈtɪərɪəl, Am məˈtɪriəl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła material w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

material w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła material w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.material [məˈtɪəriəl, Am -ˈtɪri-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła material w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

material Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

raw material a. fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文