maternelle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła maternelle w angielski»francuski słowniku

maternally [Brit məˈtəːnəli, Am məˈtərn(ə)li] PRZYSŁ.

maternal [Brit məˈtəːn(ə)l, Am məˈtərnl] PRZYMIOT.

maternity [Brit məˈtəːnɪti, Am məˈtərnədi] RZECZOW.

maternelle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła maternelle w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文