medium w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła medium w angielski»francuski słowniku

I.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] RZECZOW.

II.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] PRZYMIOT.

medium-length [Brit ˌmiːdɪəmˈlɛnθ, Am ˌmidiəmˈlɛŋ(k)θ] PRZYMIOT.

medium-dry [Brit miːdɪəmˈdrʌɪ, Am ˌmidiəmˈdraɪ] PRZYMIOT.

I.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] RZECZOW.

II.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] PRZYMIOT.

medium w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła medium w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła medium w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

medium Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

medium Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła medium w francuski»angielski słowniku

medium z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文