medium-length w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła medium-length w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

medium-length [Brit ˌmiːdɪəmˈlɛnθ, Am ˌmidiəmˈlɛŋ(k)θ] PRZYMIOT.

I.length [Brit lɛŋ(k)θ, lɛn(t)θ, Am lɛŋ(k)θ, lɛnth] RZECZOW.

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

Zobacz też full-length

Tłumaczenia dla hasła medium-length w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. moyen (façon de procéder):

2. moyen (soutien matériel):

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

medium-length w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文