members w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła members w angielski»francuski słowniku

1. member (of group, commission, committee, jury, family, organization):

employé/-e m/ż
auditeur/-trice m/ż
spectateur/-trice m/ż
passant/-e m/ż
spectateur/-trice m/ż

non-member [Brit nɒnˈmɛmbə, Am ˌnɑnˈmɛmbər] RZECZOW.

members w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła members w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła members w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

members Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文