message w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła message w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.message [Brit ˈmɛsɪdʒ, Am ˈmɛsɪdʒ] RZECZOW.

on-message [Brit ɒnˈmɛsɪdʒ, Am ˌɑnˈmɛsɪdʒ] PRZYMIOT. Brit POL

Tłumaczenia dla hasła message w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
message LING, INFOR, TEL
to pass a message (à to)

message w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła message w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła message w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

message Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

message z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文