mice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mice → mouse

Zobacz też mouse

II.mouse [Brit maʊs, Am maʊs] CZASOW. nieprzech.

II.Mickey Mouse [Brit, Am ˌmɪki ˈmaʊs] PRZYMIOT. attr pej

Tłumaczenia dla hasła mice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mice w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文