might w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła might w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

might1 <nég might not, mightn't> [Brit mʌɪt, Am maɪt] CZASOW. modal prét de may

1. might (indicating possibility):

Zobacz też well2, well1, may2, may1

well → well up

I.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYMIOT.

1. well (in good health):

2. well (in satisfactory state, condition):

II.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYSŁ.

1. well (satisfactorily):

2. well (used with modal verbs):

it may well be that + subj

3. well (intensifier):

1. may (possibility):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła might w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

might w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła might w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

might pt of may

Zobacz też may, may

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła might w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

might Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文