military w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła military w angielski»francuski słowniku

II.military [Brit ˈmɪlɪt(ə)ri, Am ˈmɪləˌtɛri] PRZYMIOT.

non-military [Brit nɒnˈmɪlɪt(ə)ri, Am ˌnɑnˈmɪləˌtɛri] PRZYMIOT.

military w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła military w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła military w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

military Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文