milk w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła milk w angielski»francuski słowniku

Zobacz też kindness

kindness [Brit ˈkʌɪn(d)nəs, Am ˈkaɪn(d)nəs] RZECZOW.

2. kindness C (instance):

milk w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła milk w angielski»francuski słowniku

milk Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文