mill w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mill w angielski»francuski słowniku

mill around CZASOW. [Brit mɪl -, Am mɪl -], mill about CZASOW.

mill w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mill w angielski»francuski słowniku

mill Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文