mind w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mind w angielski»francuski słowniku

1. mind (centre of thought, feelings):

4. mind (opinion):

to my mind inf

1. mind (pay attention to):

mind how you go Brit
it's a secret, mind inf

2. mind (object to):

3. mind (care):

do you mind! iron
I gave him a piece of my mind inf!

Zobacz też two

mind w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mind w angielski»francuski słowniku

4. mind (object):

what I mind is ...

mind Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文