mine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mine w angielski»francuski słowniku

mine ZAIMEK In French, pronouns reflect the gender and number of the noun they are standing for. So mine is translated by le mien, la mienne, les miens, les miennes, according to what is being referred to: the blue car is mine = la voiture bleue est la mienne; his children are older than mine = ses enfants sont plus âgés que les miens.
For examples and particular usages, see the entry below.
:

mine's a whisky inf

I.mine out CZASOW. [Brit mʌɪn -, Am maɪn -] (mine out [sth], mine [sth] out)

mine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też hers

Tłumaczenia dla hasła mine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文