minor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła minor w angielski»francuski słowniku

I.minor [Brit ˈmʌɪnə, Am ˈmaɪnər] RZECZOW.

II.minor [Brit ˈmʌɪnə, Am ˈmaɪnər] PRZYMIOT.

III.minor [Brit ˈmʌɪnə, Am ˈmaɪnər] CZASOW. nieprzech. Am UNIV

Ursa Minor [Brit əːsə ˈmʌɪnə, Am ˌərsə ˈmaɪnər]

Asia Minor [Brit eɪʃəˈ mʌɪnə, Am ˌeɪʒə ˈmaɪnər]

minor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła minor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła minor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

minor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文