missed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła missed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. miss (fail to take or catch):

9. miss (regret absence of):

Zobacz też near miss, mile

2. mile fig:

III.miss out CZASOW. [Brit mɪs -, Am mɪs -] inf (miss out [sb/sth], miss [sb/ sth] out)

Tłumaczenia dla hasła missed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

missed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła missed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła missed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

missed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文