mistaken w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mistaken w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też mistake

I.mistake [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] RZECZOW. (error)

II.mistake <prét mistook; part passé mistaken> [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] CZASOW. przech.

I.mistake [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] RZECZOW. (error)

II.mistake <prét mistook; part passé mistaken> [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mistaken w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a erreur

mistaken w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mistaken w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też mistake

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mistaken w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mistaken Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文