moderate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moderate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.moderate RZECZOW. [Brit ˈmɒd(ə)rət, Am ˈmɑd(ə)rət]

II.moderate PRZYMIOT. [Brit ˈmɒd(ə)rət, Am ˈmɑd(ə)rət]

IV.moderate CZASOW. nieprzech. [Brit ˈmɒdəreɪt, Am ˈmɑdəˌreɪt]

Tłumaczenia dla hasła moderate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

moderate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moderate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.moderate [ˈmɒdərət, Am ˈmɑ:dɚ-] RZECZOW. POL

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła moderate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moderate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文