monthly w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła monthly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.monthly [Brit ˈmʌnθli, Am ˈmənθli] RZECZOW. (journal)

II.monthly [Brit ˈmʌnθli, Am ˈmənθli] PRZYMIOT.

III.monthly [Brit ˈmʌnθli, Am ˈmənθli] PRZYSŁ.

I.semi-monthly [Brit sɛmɪˈmʌnθli, Am ˌsɛmiˈmənθli] Am RZECZOW.

II.semi-monthly [Brit sɛmɪˈmʌnθli, Am ˌsɛmiˈmənθli] Am PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła monthly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
monthly attr
paid monthly never attr

monthly w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła monthly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła monthly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monthly Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文