most w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła most w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.most [Brit məʊst, Am moʊst] CZŁ. OKR. When used to form the superlative of adjectives most is translated by le plus or la plus depending on the gender of the noun and by les plus with plural noun: the most beautiful woman in the room = la plus belle femme de la pièce; the most expensive hotel in Paris = l'hôtel le plus cher de Paris; the most difficult problems = les problèmes les plus difficiles. For examples and further uses see the entry below.

1. most:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła most w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

most w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła most w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też much, many

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła most w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

most Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文