motivated w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła motivated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

motivated [Brit ˈməʊtɪveɪtɪd, Am ˈmoʊdəvɛədəd] PRZYMIOT.

I.motivate [Brit ˈməʊtɪveɪt, Am ˈmoʊdəˌveɪt] CZASOW. przech. (all contexts)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła motivated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

motivated w słowniku PONS

motivated Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文