mountains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mountains w angielski»francuski słowniku

mountain [Brit ˈmaʊntɪn, Am ˈmaʊnt(ə)n] RZECZOW.

Carpathian Mountains [Brit kɑːˌpeɪθɪən ˈmaʊntɪnz, Am kɑrˌpeɪθiən ˈmaʊnt(ə)nz], the Carpathians pl

Dolomite Mountains [Am ˌdɑləmaɪt ˈmaʊntənz], the Dolomites pl

Appalachian Mountains [Brit ˌapəˌleɪ(t)ʃ(ə)n ˈmaʊntənz, Am ˌæpəˌleɪtʃiən ˈmaʊntənz], the Appalachians pl

mountains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mountains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mountains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mountains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文