mouths w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mouths w angielski»francuski słowniku

poor mouth [ˈpɔː maʊθ, Am pʊər maʊθ] CZASOW. nieprzech. Am inf

II.mouth off CZASOW. [Brit maʊθ -, Am maʊθ -] inf, pej (mouth off [sth])

mouth-watering [Brit ˈmaʊθwɔːtərɪŋ, Am ˈmaʊθˌwɔdərɪŋ] PRZYMIOT.

mouths w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mouths w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mouths w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mouths Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文