moved w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moved w angielski»francuski słowniku

2. move (transfer):

1. move:

2. move (proceed, travel):

II.move on CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] on, move on [sth]) Brit

III.move on CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb] on, move on [sb]) Brit

I.move about CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -], move around CZASOW. (move about)

II.move about CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -], move around CZASOW. (move [sb/sth] about)

II.move out CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb/sth] out, move out [sb/sth])

II.move up CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb] up, move up [sb])

III.move up CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] up) (to higher shelf etc)

I.move down CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move down) (in list, hierarchy)

II.move down CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb] down, move down [sb])

III.move down CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] down, move down [sth]) (to lower shelf etc)

II.move away CZASOW. [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb/sth] away, move away [sb/sth])

moved w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moved w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła moved w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moved Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文