movement w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła movement w angielski»francuski słowniku

movement [Brit ˈmuːvm(ə)nt, Am ˈmuvmənt] RZECZOW.

Brownian motion, Brownian movement [Brit ˌbraʊnɪən ˈməʊʃ(ə)n, Am ˌbraʊniən ˈmoʊʃən] RZECZOW. PHYS

movement w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła movement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła movement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

movement Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

maquis HIST
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文