moyen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moyen w angielski»francuski słowniku

II.model [Brit ˈmɒd(ə)l, Am ˈmɑdl] PRZYMIOT.

III.model <part prés etc modelling, modelled, modeling, modeled Am > [Brit ˈmɒd(ə)l, Am ˈmɑdl] CZASOW. przech.

IV.model <part prés etc modelling, modelled, modeling, modeled Am > [Brit ˈmɒd(ə)l, Am ˈmɑdl] CZASOW. nieprzech.

doyen [Brit ˈdɔɪən, ˈdwɑːjã, Am dɔɪˈ(j)ɛn, ˈdɔjən] RZECZOW. form

moyen w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moyen w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文