mug w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

5. mug Am (photo) → mugshot

II.mug <part prés mugging; prét, part passé mugged> [Brit mʌɡ, Am məɡ] CZASOW. przech.

III.mug <Am part prés etc mugging, mugged> [Brit mʌɡ, Am məɡ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też mugshot

Tłumaczenia dla hasła mug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mug w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mug Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文